زبان سایت

پست الکترونیکی

info@leadenstar.com

تلفن

986152224670+

خدمات نمایندگی

خدمات نمایندگی

شرکت نمایندگی ستاره سربی پارس بنا به درخواست کارفرما در تمام بنادر استان خوزستان و عسلویه و پایانه های نفتی و گازی آماده خدمات رسانی به کشتی های تحت نمایندگی که شامل تانکر های های شیمیایی , گازی , انواع کشتی های فله بر است , می باشد . خدمات نمایندگی بنا به درخواست کارفرما عمدتا به دو صورت نماینده تام الاختیار و یا نماینده حافظ منافع مالک یا اجاره کننده کشتی انجام می پذیرد.