زبان سایت

پست الکترونیکی

info@leadenstar.com

تلفن

986152224670+

خدمات جانبی

خدمات جانبی
شرکت با توجه به نیاز  کشتی های تحت نمایندگی قادر به ارائه خدمات از جمله :

  • ترخیص  و تحویل  قطعات یدکی  و ملزومات
  • خدمات تخلیه , بارگیری  و بارشماری
  • خدمات بازرسی کشتی
  • انبار داری کالا در بنادر