زبان سایت

پست الکترونیکی

info@leadenstar.com

تلفن

986152224670+

امور خدمه کشتی ها

امور خدمه کشتی ها
با بهره گیری از تیم عملیاتی مجرب و کارآمد , شرکت مبادرت به خدمات رسانی در زمینه جابجایی خدمه کشتی در بنادر استان خوزستان و عسلویه می نماید.
از جمله خدمات مذکور می توان به موارد زیر اشاره نمود:

  • هماهنگی جهت اخذ ویزا برای کلیه دریانوردان دارای گذرنامه دریایی
  • انتقال و اسکان خدمه با توجه به سمت آنان و درخواست کارفرما
  • تهیه بلیط های داخلی و خارجی
  • استقبال و بدرقه خدمه در فرودگاه
  • تدارکات خدمات پزشکی برای خدمه در صورت نیاز