زبان سایت

پست الکترونیکی

info@leadenstar.com

تلفن

986152224670+

خدمات نمایندگی

خدمات نمایندگی

شرکت نمایندگی ستاره سربی پارس بنا به درخواست کارفرما در تمام بنادر استان خوزستان و عسلویه و پایانه های نفتی

اطلاعات بیشتر