زبان سایت

پست الکترونیکی

info@leadenstar.com

تلفن

986152224670+

خدمات بازرسی کشتی

خدمات جانبی

شرکت با توجه به نیاز  کشتی های تحت نمایندگی قادر به ارائه خدمات از جمله : ترخیص  و تحویل  قطعات

اطلاعات بیشتر